Елитни колежи в София.Бизнес колежи в София.

Специалности


Икономически специалности:
 • Предприемачество и мениджмънт – придобива се четвърта степен на професионална квалификация
 • Банково дело -  придобива се трета степен на професионална квалификация
 • Оперативно счетоводство – придобива се трета степен на професионална квалификация
 • Митническа и данъчна администрация – придобива се трета степен на професионална квалификация
 • Бизнес администрация – придобива се трета степен на професионална квалификация
 • Бизнес-услуги – придобива се втора степен на професионална квалификация
 • Малък и среден бизнес - придобива се втора степен на професионална квалификация
 • Компютърни умения  - усвоява се първа степен на професионална квалификация
Туристически специалности:
 • Организация на екскурзоводската дейност – придобива се четвърта степен на професионална квалификация
 • Организация и управление на хотелиерството –придобива се четвърта степен на професионална квалификация
 • Организация на аниматорската дейност – придобива се четвърта степен на професионална квалификация
 • Организация на туризма и свободното време – придобива се трета степен на професионална квалификация
Специалности с Аудио-визуални изкуства:
 • Компютърна графика – придобива се трета степен на професионална квалификация
 • Графичен дизайн – придобива се трета степен на професионална квалификация

виж ощеEurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio