Прием след 7 клас по специалности Икономика, Банково дело, Графичен дизайн, Компютърна графика

Специалности

Частна английска бизнес гимназия Евростандарт приема след 7 клас по специалности Икономика и мениджмънт, Банково дело, Графичен дизайн, Компютърна графика при следните условия

специалности

ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

* специалност "Икономика и мениджмънт"

* специалност "Банково дело"

АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

* специалност "Графичен дизайн"

* специалност " Компютърна графика"

степен на професионална квалификация

След завършване на обучението в частна английска бизнес гимназия Евростандарт по всички специалности се получава ІІІ-та степен на професионална квалификация
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio