Обучение с ваучери

Обучение с ваучери

Сега вече безплатно можете да получите професионална квалификация по желаната от Вас професия и специалност.

 Обученията се финансират изцяло от Европейския социален фонд по Схема “Аз мога повече” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. По тази схема могат да участват всички заети лица на пълно работно време по трудов договор, с изключение на държавната администрация, администрацията на органите на местното самоуправление, съдебната система, като кандидатстват за обучения с подаване на заявления в регионалните Дирекции “Бюро по труда” по местоживеене.

Одобрените кандидати получават ваучери с фиксирана номинална стойност, които дават право на притежателя да премине безплатно избрано от него обучение, с което се покрива изцяло стойността на обучението, независимо от неговата продължителност.

Възползвайте се от тази възможност като се включите в курсовете за професионално обучение и обучения по ключови компетенции организирани от  ЧПБУ „Евростандарт” Нашата обучаваща институция е регистриран доставчик на услуги от Агенцията по заетостта за професионални обучения и обучения по ключови компетентности, със сключено споразумение от 11.04.2010г.)

Ние ви предлагаме:

  • професионално обучение по 13 лицензирани от МОМН професии и специалности от областта на Туризма, Хотелиерството, Компютърна графика, Графичен дизайн,  Счетоводство, , Администрация и управление, Офис услуги.
  •  ЧПБУ „Евростандарт” предлага на всички които желаят да се включат в обученията с ваучери безплатна консултация относно реда за подаване на документи и получаване на ваучери. Нашите консултанти ще Ви помогнат да направите най-подходящият за вас избор, на професия и специалност за професионално обучение.

Организацията на учебният процес, ще бъде съобразена с Вашата професионална заетост и седмична натовареност.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio