Преподаватели

Нашите преподаватели са професионалисти от практиката, водещи финансови експерти, преподавалети от висши учебни заведения и представители на бизнеса.

Преподаватели в Бизнес колеж Евростандарт


1. Доц. д-р ЛЮБА МИХАЛКОВА
Преподавател по Финанси, Финансов мениджмънт. Завършила е специалност „Финанси и кредит” във ВФСИ Димитър Ценов „ в Свищов. Защитила е докторат по педагогика . Автор е на редица научни статии и учебници. Преподава в УНСС . В „Евростандарт” е от 2005г.

2. Д-р ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
Преподавател по Бизнес комуникации, Социална политика. Завършила е ВИИ „Карл Маркс” – София, специалност „Планиране”. Защитила е докторска дисертация по икономика на образованието в Москва. Била е главен асистент и хоноруван преподавател в катедра „Публична администрация”  на УНСС. В  колеж „Евростандарт” преподава от 2000г.

3. НИКОЛИНА БОБЕВА
Преподавател по Маркетинг, Бизнес комуникации, Пазарна икономика. Завършила е УНСС специалност „Икономика на труда”. Работила е като преподавател по икономически дисциплини във 2-ро СОУ „Емилиян Станев”.  В колеж  „Евростандарт”  преподава от 2003г.

4. ВАСИЛ ТАНКОВ
Завършил СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право”. Притежава бакалавърска степен по „Социална педагогика”. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Обучаващ по младежки програми.

От 2006 г. преподава в „Евростандарт” Основи на правото, Фирмено право и Банково право.

5. РАДОСТ МИРЧЕВА
Преподавател по икономически дисциплини – Финанси, Маркетинг, Учебно-тренировъчна фирма. Завършила „Икономика на промишле-ността” в ИУ Варна. Има ІІ ПКС. Автор на публикации по икономическа педагогика в УНСС. Старши учител, работила като помощник директор и директор  ПГИ – гр. Сливен.

В колеж „Евростандарт” преподава от 2011 г.

6. НАТАША ТОДОРОВА
Преподавател по Икономика и организация на фирмата, Пари, банки, парична политика, Статистика. Завършила е УНСС – София. Има І ПКС. Автор на учебник по Финансова статистика. Автор е на статии и публикации на теми „Мотивация” и „Съвременни методи за обучение по Статистика”.

В колеж „Евростандарт” преподава от 2002 г.

7. Инж. БОРИС ГЕРАСИМОВ
Преподавател по Информационни технологии, Компютърни офис системи, Графичен дизайн. Завършил Технически университет-София, специалност „Комуникационна техника”. Има V ПКС. Инструктор в мрежовите академии на „Cisco Systems”. Външен експерт в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

В  колеж „Евростандарт” преподава от 2001


8. ПЕТКО АДЖАРОВ
Преподавател по „Турооператорска, транспортна и агентска дейност", „Туристически продукт". Завършил е ВИНС „Димитър Благоев” във Варна по специалността „Икономика на туризма”. От 2013г.е преподавател в  „Евростандарт”

9. НИКОЛАЙ МИНДОВ
Преподавател по „Технология и организация на Екскурзоводското обслужване". Завършил е специалност „Английска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател е на Асоциацията на екскурзоводите в България. В  колеж „Евростандарт”  преподава  от 2013г.
 
10. МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА
Преподавател по „Банково дело” и „Обмяна на валута”. Завършила Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Работи в РАЙФАЙЗЕН БАНК.

виж ощеEurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio