РИСУВАНЕ - АРТ ЦЕНТЪР „ДАРБИ”

РИСУВАНЕ - АРТ ЦЕНТЪР „ДАРБИ”

КУРС ПО ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА за деца и възрастни   

 • За ценителите на изобразителното изкуство, които искат да се научат да рисуват за удоволствие, независимо от тяхната възраст.
 • За бъдещи ученици в училищата по изкуства.
 • За приятно прекарване на свободното време.


Седмичен курс:
 – всеки ден от 09:00 – 13:00  / 14:00 – 18:00

Уикенд курс: всяка събота от 09:00 – 13:30  / 14:00 – 18:00

Цели на курса:

 • запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на изобразителното изкуство;
 • разкриване и обогатяване качествата на всеки курсист;
 • придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество;


Какви умения дава работата с изобразително изкуство:

 • развитие на въображението и естетическо чувство;
 • умения за балансиране и композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • първи умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им в рисуването и в живота;
 • развитие на образно мислене;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Брой часове

Месечна такса за 4 посещения в месеца

Срочна такса 

Годишна такса 
(за учебната година)

Дневна такса

4 астрономически часа

96 лв.

399 лв.

790 лв.

36 лв.


               
Материалите се осигуряват от Арт център „ДАРБИ”.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio