17 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СОФИЯ

17 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СОФИЯ

Приключи проект "АНИМИРАНИ КВАДРАТИ" - съвместна инициатива на Фондация „Дарби” и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Проектът  се осъществи  с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2015, съвместно с Фонда за иновации в културата, по Приоритетна област 3: Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

На този ЛИНК, можете да видите рекламен клип, посветен на Деня на София – 17.09.2015 г, направен от ученици от Националната гимназия по полиграфия и фотография, чрез съвременна дигитална мултимедийна техника и преминали иновативно обучение.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СОФИЯ!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio