За нас

През 1994 година най-авторитетните български банки - БУЛБАНК и ОББ създадоха специализирано звено за квалификация на банкови служители – “Банков център за обучение и развитие”. На 19 април 1996 година Министерството на образованието и науката даде право на Банковия център да открие училище за обучение на ученици по актуални и търсени икономически специалности и интензивно изучаване на английски език.

На 03 юни 1998 година училището бе наречено „Евростандарт”. Днес в „Евростандарт” се обучават ученици в гимназиален курс и след завършено средно образование. Частна Бизнес Гимназия “Евростандарт” приема момчета и момичета за обучение от VІІІ до ХІІ клас. Бизнес Колеж “Евростандарт” обучава младежи и девойки след средно образование за получаване на III -та и IV -та степен на професионална квалификация по 6 икономически специалности.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio