Модерни технологии и качествено обучение в специалностите „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”

Модерни технологии и качествено обучение в специалностите „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”

Според последните проучвания на пазара на труда, едни от най – търсените специалисти в момента са графичните дизайнери и специалисти в областта на компютърната графика. Техните доходи се определят и като едни от най – задоволителните на фона на останалите професии.
 
Поради големия интерес и търсене на профилирана подготовка в тази област, през новата учебна 2016/2017 година ЧПБУ "Евростандарт" предлага специализирано обучение по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн”. Всички млади хора, които искат да научат тънкостите и да се реализират успешно в сферата на дизайна, могат да кандидатстват след 7 клас.

Учениците ще изучават интензивно английски език в 8 клас, а от 9 клас започва  подготовка по специалните учебни предмети, с водещи преподаватели и специалисти в областта на графичния дизайн и компютърните технологии. Същевременно, с профилираната подготовка по тези предмети, учениците на бизнес гимназията ще бъдат обучавани как сами да презентират своите продукти и да ги реализират на пазара.

В 11 и 12 клас всички ученици имат възможността да  практикуват в едни от най – успешните медии и  рекламни агенции, дизайнерски фирми и да работят с водещите специалисти в тази сфера.

Уникалната възможност да изучавате „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в Частно училище "Евростандарт" ще Ви даде шанс да се обучавате от утвърдени експерти в интерактивна учебна среда, по най – модерните методи в областта на теорията и практиката на дизайна.


1. Професия 213070 Графичен дизайнер
Специалност 2130701  Графичен дизайн

Специални учебни предмети, изучавани като теория и практника:
История на изкуството;
Перспектива;
Графичен  и WEB дизайн;
Пластична анатомия;
Графични техники и оформление на печатни издания;
Рисуване;
Живопис;
Скулптура;
Визуални изкуства

2. Професия 213060 Компютърен график
Специалност 2130601 Компютърна графика

Специални учебни предмети, изучавани като теория и практика:
История на изкуството;
Композиция;
Компютърна графика и мултимедия;
Графичен дизайн и реклама;
Рисунка, типаж, анимация;
Живопис;
Скулптура;
Визуални изкуства;
Графични техники и оформление на печатни издания
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio