Прием и обучение след 7 клас

АБГК „Евростандарт” – успешно съчетание между английска гимназия и професионално икономическо образование .

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Ученици се приемат след полагане на ПРИЕМЕН ИЗПИТ – ТЕСТ или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

Приемът на ученици се осъществява от комисия на база:
• оценка от приемния изпит – ТЕСТ или оценките от изпитите за външно оценяване;
• оценките от бележника за първия учебен срок или от удостоверението за завършен 7 клас.

Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите и е в зависимост от успеха, който ученикът е постигнал на съответните изпити.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

• молба със снимка по образец;
• анкетна карта по образец;

• документ с оценките от проведеното външно оценяване;
• удостоверение за завършен седми клас .

При подаване на документите се провежда събеседване с кандидатите и техните родители

Кандидатите и техните семейства могат да посетят училището, да се запознаят с учебните планове и програми, преподавателския състав и организацията на учебно-възпитателния процес.

КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИАЛНИЯ ИЗПИТ
(Могат да се провеждат по всяко време, съобразно кандидатите)

ИЗПИТ

Съдържанието и формата на теста изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас. 

ТЕСТА Е С ПРАДЪЛЖИНЕЛНОСТ 180 МИН.

В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

• 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

• 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

  • Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита.

За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации

Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат в  училището, където се презентират особеностите на обучението в гимназията, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 8, 9, 10 И 11 КЛАС

Кандидатите се регистрират в училището , като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките . 

Провежда се информационна среща с кандидатите и техните родители  в  училището, където се презентират особеностите на обучението в гимназията, изискванията на училището към учениците . Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

ЗАПИСВАНЕ

ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
• медицинско свидетелство;
• 3 броя снимки;
• удостоверение за преместване (предоставя се след 15 юни 2012 г.);
• договор за обучение;
• декларация за спазване Правилника на училището;

СПЕЦИАЛНОСТИ

В гимназията се изучават следните специалности:

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

* Специалност "Икономика и мениджмънт", професия "Икономист мениджър"

* Специалност "Банково дело", професия "Финансист"

Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация.

 АРТ ПРОФИЛ

* Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"

* Специалност " Компютърна графика", професия "Компютърен график"

 Специалностите са със ІІІ степен на професионална квалификация.

ИЛИ НАКРАТКО ЗА ПРИЕМ 2013/2014 ГОДИНА

специалности

ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

* специалност "Икономика и мениджмънт"

* специалност "Банково дело"

АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

* специалност "Графичен дизайн"

* специалност " Компютърна графика"

степен на професионална квалификация

след завършване на обучението по всички специалности се получава ІІІ-та степен на професионална квалификация

условия за прием

приемен изпит – тест или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

Приемният изпит – тест включва:

• 30 въпроса по математика

• 30 въпроса по български език и литература

дати за приемен изпит

19 април 2013 г. (петък)

17 май 2013 г. (петък)

консултации

по всяко време, съобразно желанията на кандидат-гимназистите

подаване на документи

• молба по образец на училището; •анкетна карта;                   • удостоверение за завършен седми клас или ученически бележник.

повече информация

София, пл. „Света Неделя” 4, етаж 2 (над Happy)               тел: 9311899, 9310034 , 0878 670 753, 0878 670 738               e-mail: eurostandart_96@abv.bg

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio