Международни проекти

Участието в международни проекти допринася за личностното и професионално израстване на учениците от Евростандарт. Преди всичко те обогатяват знанията си по английски език, който е официален език за комуникация с партньорите по проекта. Научават повече за други народи и страни, за тяхната история, култура, традиции, обичаи. При участието си във всеки проект учениците задължително изработват и презентират пред родители и съученици крайни продукти като терминологични речници и сборници, географски или професионални пътеводители, годишни календари, рекламни материали. Учениците изграждат качества като умение за работа в екип, толерантност, отговорност за изпълнение на поети задължения.

Право да кандидатстват за включване в групите по обмена имат всички ученици в училище. Те се състезават по предварително обявени критерии: мотивационно писмо, есе по темата на проекта, резултати от устен изпит по английски език, компютърна презентация за кандидата и педагогическа оценка от класния ръководител.
Организацията и изпълнението на проектите по програма Сократ дава възможност ежегодно 20 ученици и 4 преподаватели да посетят за 2 седмици страната на партньорското училище. Така учениците на Евростандарт гостуваха при своите връстници от

  • колежа в гр. Мидълзбро в Англия /виж повече за проекта/,
  • икономическата гимназия в гр. Тарнов в Полша /виж повече за проекта/,
  • търговската гимназия в гр. Жилина в Словакия /виж повече за проекта/,
  • гимназията в гр. Баиндир, Турция /виж повече за проекта/
  • „Ученическите клубове – център за младежко творчество – обмяна на опит между две европейски училища”, финансиран от програма Коменски с партньор колеж „Сан Мигел” в гр. Фатимa Португалия. През м.април 2010г. 20 български ученици и 4 учители посетиха колежа и прекараха две незабравими седмици в Португалия, а през м. октомври посрещнаха своите португалски приятели в София. /виж повече за проекта/


Приключи и 10-ти международен проект за „Евростандарт” с  възможност за провеждане на практика в Дания
През периода 21 – 28 април 2012 г. „Евростандарт” беше домакин на своите датски партньори по проекта „Заедно за чиста и красива Европа” - Колежа по дизайн в град Хьойер - Дания.

Заедно с тях  участвахме в екоинициативата „Подари дръвче, засади гора” на 22 април – Международен ден на земята, разгледахме забележителностите на нашата столица и  показахме  част от прелестите на нашата страна.
 Проведена беше международна конференция „Заедно за чиста и красива Европа”, в която взеха участие  и представители на Националния ученически екопарламент, участници от Плевен и Каварна.

Всяка седмица от стартирането на проекта се провеждаха работни семинари, на които учениците и преподавателите обсъждаха поставените задачи – за фотоконкурса „Магията на родната природа”, за семинара „История, култура и природа на моята страна”, осъществявахме видео конференция с нашите датски приятели и още много други дейности.

Сътрудничеството по проекта  продължава и след неговото финализиране. За учениците от „Евростандарт”, които се обучават по новите специалности „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” ще бъде ползотворно провеждането на практика в модерните специализирани ателиета на датския колеж.

Повече от самото събитие, можете да разгледате тук >>>

Проект Коменски
Проект Коменски2
Проект Коменски3
Проект Коменски4Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio