Гимназия с учебно тренировъчни фирми, училищни практики и стажове

ГИМНАЗИЯ С УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ
Училищни практики и стажове

Учебно-тренировъчните фирми са специфична за “Евростандарт” и същевременно ефективна форма за практическо обучение на учениците и натрупване на полезен личен опит.

Още в 10 клас учениците в Евростандарт създават учебно-тренировъчни фирми, които самостоятелно управляват. Те определят предмета на дейност на фирмата си и поемат функциите по организацията и управлението. Всеки ученик има различни ангажименти във фирмата - разработва бизнес-планове, прави отчети, изготвя калкулации и цени, оформя фирмена документация.

Решенията по важни въпроси относно политиката на фирмата се обсъждат и гласуват на общи събрания.Работейки във фирмата, учениците придобиват важни за бизнеса умения за работа в екип, вземане на решения, поемане на отговорност и риск.

През  учебната 2012/2013 година в училището функционира   учебно-тренировъчни фирма, която се занимава с рекламна и туристическа дейност.  Учебно- тренировъчната фирма има подписан договор с туристическа фирма „БИ травел” с лиценз за туроператорска дейност №5210/29.082003 г.  УТФ осъществява следните дейности:

  • Разпространение на рекламни материали
  • Провеждане на разяснителни срещи с клиенти за представяне на предлаганите услуги.
  • Маркетингова дейност с цел провеждане на  екскурзии в страната.
  • Организация и провеждане на ученически екскурзии.

            Всяка учебна година учениците представят успешно учебните си фирми със самостоятелни щандове на ежегодния Панаир на учебно-тренировъчните фирми в гр. Пловдив. За целта се подготвят каталози, рекламни дипляни, оферти, сключват се договори с други ученичиски фирми.

 -
 -
 -
 -Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio