Обучение

Прием и обучение - Обучение

Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. Съобразена е с последните постижения в областта на икономиката и изискванията на пазара на труда. Постига се чрез задълбочено изучаване на специални учебни предмети, бизнес английски език и компютърни офис системи.

Гаранция за качеството на професионалната подготовка са добрата материална база и утвърдените преподавателски екипи от водещи специалисти - практици, работещи в структурите на най-големите банки в страната, Агенция „Митници", ръководители на катедри във висши учебни заведения, автори на учебници и учебни помагала.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio