Календар


Начало на учебната година : 15 септември

Край на учебната година : 30 юни

 

Ваканции за учебната 2010/2011 г.:

Коледна : 24.12.2010 – 02.01.2011 г. вкл.

Срочна: 29.01.2011 – 31.01.2011 г. вкл.

Пролетна за VІІІ – ХІ кл.: 30.03.2011 – 10.04.2011 г. вкл.

Пролетна за ХІІ кл.: 30.03.2011 – 03.04.2011 г. вкл.

 

В края на ХІІ клас учениците се явяват на държавни зрелостни изпити. За учебната 2010/2011 г. датите са следните:

Сесия май-юни :

Български език и литература - 17.05.2011 г. от 8.00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 19.05.2011 г. от 8.00 ч.

 

Сесия август – септември:

Български език и литература - 31.08.2011 г. от 8.00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 01.09.2011 г. от 8.00 ч.

 

През втората половина на м. юни се провеждат:

- за VІІІ к лас – външно оценяване по английски език ( изпит, който се организира от МОМН за училищата с интензивно изучаване на чужд език)

- за ІХ, Х и ХІ клас – годишни изпити по английски език ( със заповед на директора на училището)

 

След завършване на ХІІ клас учениците от гимназиалната степен се явяват на държавни изпити по теория и практика на професията и получават Свидетелство за ІІІ степен на професионална квалификация по изучаваната от тях специалност. Завършилите специалност Икономика и мениджмънт получават свидетелство за Икономист- мениджър, а завършилите Банково дело за Финансист.

Обучаващите се две години в задочна и самостоятелна форма след завършено средно образование получават също Свидетелство за ІІІ квалификационна степен по изучаваната от тях специалност:

· Оперативно счетоводство;

· Банково дело;

· Бизнес администрация;

· Митническа и данъчна администрация

Обучаващите се в колежа по специалността Предприемачество и мениджмънт получават Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация.

 

Държавни изпити за степен на професионална квалификация за учебната 2010/2011 г.:

Юнска сесия:

Държавен изпит по теория – 07.06.2011 г. от 8.00 ч.

Държавен изпит по практика за ХІІ клас – 15.06.2011 г. от 13.00 ч.

Държавен изпит по практика за всички останали – 15.06.2011 г. от 15.00 ч.

 

Празник на училището – 19.04. ( на тази дата преди 15 години е издаден лиценза от МОН )


Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio