ПРИЕМ В ГИМНАЗИЯТА - ПРОФЕСИЯ ФИНАНСИСТ

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

Ученици се приемат след полагане на ПРИЕМЕН ИЗПИТ – ТЕСТ или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в VІІ клас

Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите и е в зависимост от успеха, който ученикът е постигнал на съответните изпити.


ФОРМАТ НА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ

• 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

• 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

Съдържанието и формата на теста изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас.
За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации на 28 и 29 април 2011 г. от 14:30 ч. до 17:30 ч .
Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio