Прием

Прием в Eurostandart колеж

Приемът е без конкурсен изпит. Кандидатите се класират по специалности в зависимост от общия успех от дипломата за завършено средно образование, предпочитанията за специалността и по реда на кандидатстване. Няма ограничение за възрастта.

Необходими документи: молба и анкетна карта по образец, диплома за завършено средно образование, 2 броя снимки, декларация за запознаване и изпълнение на Правилника на училището;
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio