Уникална възможност за взимане на две дипломи за пет години

Новини - Уникална възможност за взимане на две дипломи за пет години

Уникална възможност за взимане на английска и българска дипломи за средно образование предлагат английският колеж Darbi College и бизнес гимназия Евростандарт.

Първият българо-английски консорциум за средно образование поема, подготвя, обучава и насочва учащите от 8 клас до получаване на университетска диплома.

Първият българо-английски Консорциум за образование поема, подготвя, обучава и насочва учащите от 8 клас до получаване на университетска диплома.

Учредителите създават Консорциум с идеята да предоставят образование на високо ниво, по международни стандарти с гарантирани партньори, както за средно, така и за висшето образование. Един затворен образователен цикъл, в който всеки може да получи насоки за образователната среда и професионална ориентация във всеки един момент от обучението. 
Обучаващите се имат възможност да получат българска и/или чуждестранна-международно призната диплома, както за средното, така и за висшето си образование.

През учебната 2010-2011г. Консорциумът за първи път ще включи ученици в уникалната си структура.

Учениците могат да започнат образованието си в Консорциума още след 7 клас, в подготвителна година, по време на която изучават интензивно някой от избраните чужди езици - английски, немски или френски.  След интензивното обучение по основния език, още от осми клас, в програмата се въвежда и втори западен език. В края на подготвителната година, според показаните от учениците резултати, е предвидена професионална консултация, за да бъдат насочени към подходящата образователна среда. Високите критерии на преподаване и усвояване на езиците целят успешното защитаване на знанията на учениците пред международните сертифициращи институции след 10 клас. Възпитаниците на Консорциума ще работят върху своите езикови умения в Департамента за езикова подготовка към Darbi College – един от водещите в страната, с доказани високи резултати в областта на чуждо езиковото обучение.

Следващият етап на обучение включва 9 и 10 клас, когато се работи за откриване потенциала на всеки ученик. Според своите възможности той може да избира между българската система, с добавяне на отделни модули (предмети) от английската система или обучение изцяло по английската система, като същевременно може да е частен ученик на Бизнес гимназия Евростандарт. Целта е до 10 клас младите хора да имат познания и умения да работят в двете образователни системи, като се възползват от най-доброто от всяка една от тях.
В учебния план са включени много допълнителни занимания за личностно развитие, за работа в екип, за създаване на презентационни и комуникативни умения и, най–вече, работа за откриване на най–подходящата бъдеща сфера за професионално развитие.

В периода след 10 клас младите хора имат отново възможност за избор и профилиране. Ако предпочетат обучение в английската степен A Level, те могат да избират между хуманитарни науки (социология, психология, история, литература и др.), бизнес и икономика или обучение по физика, химия и биология за университетска специалност “Медицина”. По време на първата от двете години изучават 4 предмета, които могат да бъдат намалени до 3 през втората година. В края на всяка година на обучението си учениците държат външни английски изпити на Cambridge International Examinations Board, еднакви за всички ученици, които се обучават в тази степен по цял свят. Резултатите от тези изпити на практика представляват и директен вход за университетите по цял свят.

Тези, които биха искали да специализират бизнес науки, банково дело, застраховане и  финанси, и желаят да се обучават в българската образователна система след 10 клас, могат да продължат в Бизнес училище Евростандарт, като  вземат един или два модула от английската система.

За най–амбициозните е възможността да вземат четири A level предмета в английската програма, а в същото време да завършат и българското училище. По този начин, след 12 клас те имат две дипломи за средно образование – английска и българска.

През последните две години от училищното обучение Консултантска къща Дарби  активно спомага за професионалното ориентиране и консултира учениците в техния избор на университети, както в чужбина, така и в България. Възпитаниците на Консорциума ще имат възможност директно да продължат обучението си в едни от най-елитните български и чуждестранни университети.

Всеки, които иска да се запише в тази уникална структура и да получи две дипломи за средно образование в рамките на 5 години може да се свърже с нас:

Darbi College на www.darbicollege.com
телефон :
+359 2 998 30 55
+359 878 670 482
+359 878 670 638
+359 878 670 638
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio