Преподаватели

1. СЕВДАЛИНА ИВАНОВА

Директор и преподавател по Физика и астрономия. Завършила СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Физика и математика”. Притежава ІІ ПКС. Завършила специализация „Европейска административна практика” в СУ ”Св. Климент Охридски”. Работила като Експерт по физика и астрономия в МОМН и Директор на дирекция „Учебници и учебна документация”.

Обучител на директори към НИОКСО.

2. КРАСИМИРА ТОЛИНА

Завършила СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, специалност „Планиране” – педагогически профил. Помощник директор и преподавател по икономически дисциплини – Обща теория на пазарното стопанство, Икономика и организация на фирмата, Предприемачество. Многократно участвала в българо-американски обучителни семинари „Икономическият начин на мислене” и обучение по програмите на „Джуниър Ачийвмънт” – България.

По случай 15-годишния юбилей на училището е наградена със златна значка за принос в развитието и авторитета на ЧПБУ „Евростандарт”.

В „Евростандарт” преподава от 2009 г.

3. д-р БОГДАНА ДЖОРДЖЕВА

Преподавател по Счетоводство. Завършила ВИИ „Карл Маркс”, специалност „Счетоводна отчетност”. Защитила е докторат по Икономика на образованието. Автор на научни статии и монографии в областта на икономика, организация и управление на професионалното образование, учебник и сборник със задачи по обща теория на счетоводството. Удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” на МОМН.

В „Евростандарт” преподава от 1996 г.

4. ВАНЯ ГЕОРГИЕВА

Преподавател по Български език и литература. Завършила СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. Притежава ІІ ПКС. Дългогодишен ръководител на клуб „Дебати”. Базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

Удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” на МОМН 2008 г., грамота „Проф. Петер Фишер – Апелт” на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за постижения в хуманитарната област 2009 г.

В „Евростандарт” преподава от 1998 г.

5. ИРЕНА ОГНЯНОВА

Преподавател по Английски език, Бизнес английски език и Бизнес комуникации на английски език. Завършила ПУ ”Паисий Хилендарски”, специалност „Български език и английски език”. Наградена с юбилейна грамота и почетен плакет от Българската асоциация на частните училища за педагогическо майсторство и активен принос в развитието на ЧПБУ „Евростандарт”.

В „Евростандарт” преподава от 2006  г.

6. ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

Преподавател по Испански език. Завършила СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Испанска филология”.

В „Евростандарт” преподава от 2000 г.

7. ТАНЯ ИЛИЕВА

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика”.

Има ІІ ПКС. Автор на тестове по математика, публикувани във вестник ”Стандарт”, съавтор на сборници по математика за пети клас и седми клас.

По случай 15-годишния юбилей на училището е наградена със златна значка за принос в развитието и авторитета на ЧПБУ „Евростандарт”.

В „Евростандарт” преподава математика от 2004 г.

8. РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА

Преподавател по Математика.

Бакалавърска степен по „Математика“ от СУ „Св. Климент Охридски”. Магистърска степен по „Технологии в обучението по математика и информатика“ от СУ „Св. Климент Охридски”.

В „Евростандарт” преподава от 2012 г.

9. БОРЯНА ДАЛЕВА

Преподавател по Биология и Химия. Завършила СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Биология и химия”. Работила като биолог-специалист в Медицински университет – София. Участвала в разработване на технологии на получаване на белтъчни продукти от нетрадиционни източници.

В „Евростандарт” преподава от 2009 г.

10. ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА

Преподавател по География. Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „География”. Притежава V ПКС

В „Евростандарт” преподава от 2011 г.

11. ГЕОРГИ РАДЕВ

Завършил СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Философия и история”.

Преподавател по История и цивилизация, Психология и логика, Свят и личност. Има І ПКС. Автор е на редица публикации:”Увод във философско-правните знания” – 1996г.” Логика и аргументация” – 2000 г., „Психология и логика” – ч.2, „Логика” -2001 г., Книга за учителя по логика – 2001 г., 36 текста и идеи за часовете по философия – 2002 г., Исторически календар за 2008 г.

В „Евростандарт” преподава от 2006 г.

12. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

Преподавател по История и цивилизация и История и цивилизация на английски език, Психология и логика, Етика и право, Философия. Завършил СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Философия и история” и следдипломна квалификация „Международни икономически отношения” към УНСС. Участва в разработването на материали за олимпиадата по философия.

В „Евростандарт” преподава от 1998 г.

13. инж.БОРИС ГЕРАСИМОВ

Преподавател по Информационни технологии, Компютърни офис системи, Графичен дизайн. Завършил Технически университет-София, специалност „Комуникационна техника”. Има V ПКС. Инструктор в мрежовите академии на „Cisco Systems”. Външен експерт в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

В „Евростандарт” преподава от 2001 г.

14. доц. д-р ТЕМЕНУЖКА ХАЛАЧЕВА

Преподавател по Счетоводство, Компютърно счетоводство, Технология на митническата дейност. Завършила е СА “Д.А.Ценов” – Свищов, специалност “Икономика, организация и управление на индустрията”.

Автор е на 3 учебника, учебни помагала, статии, доклади на конференции и семинари.

В „Евростандарт” преподава от 2002 г.

15. ВАСИЛ ТАНКОВ

Завършил СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право”. Притежава бакалавърска степен по „Социална педагогика”. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Обучаващ по младежки програми.

От 2006 г. преподава в „Евростандарт” Основи на правото, Фирмено право и Банково право.

16. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Преподавател по икономически дисциплини – Компютърно счетоводство, Банково счетоводство, Борси и борсови операции, Финансов мениджмънт и Производствена практика. Завършил бакалавърска степен в УНСС – София, а магистратура по Бизнес администрация в Университет на Нант – Франция.

В „Евростандарт” преподава от 2011 г.

17. РАДОСТ МИРЧЕВА

Преподавател по икономически дисциплини – Финанси, Маркетинг, Учебно-тренировъчна фирма. Завършила „Икономика на промишлеността” в ИУ Варна. Има ІІ ПКС. Автор на публикации по икономическа педагогика в УНСС. Старши учител, работила като помощник директор и директор  ПГИ – гр. Сливен.

В „Евростандарт” преподава от 2011 г.

18. НАТАША ТОДОРОВА

Преподавател по Икономика и организация на фирмата, Пари, банки, парична политика, Статистика. Завършила е УНСС – София. Има І ПКС. Автор на учебник по Финансова статистика. Автор е на статии и публикации на теми „Мотивация” и „Съвременни методи за обучение по Статистика”.

В „Евростандарт” преподава от 2002 г.

19. БОЙКО ВУЧКОВ

Преподавател по Рисуване и Перспектива. Завършил е Художествена академия – София.

В „Евростандарт” преподава от 2012 г.

20. ВАСИЛ КОЛЕВ

Преподавател по Физическо възпитание и спорт, Шах. Възпитаник на Национална спортна академия – София. В шахмата - вице балкански шампион за младежи, второ място на Олимпиада за юноши, първо място за мъже – Испания, 2010 г., четвърто място на отборно европейско училищно първенство. Шампион по борба 2012 г. в студентско първенство на НСА. Това са само част от постиженията.

В „Евростандарт” преподава от 2011 г.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio