Графичен дизайн и Компютърна графика

Новини - Графичен дизайн и Компютърна графика

Модерни технологии, качествено обучение и уникална учебна среда в новите специалности „Графичен дизайн” и „Компютърна графика” в Бизнес гимназия „Евростандарт”

Според едни от последните проучвания на пазара на труда, едни от най – търсените специалисти в момента са графичните дизайнери и специалисти в областта на компютърната графика. Техните доходи се определят и като едни от най – задоволителните на фона на останалите професии.

Поради големия интерес и търсене на профилирана подготовка в тази област, от новата учебна 2011 / 2012 година Бизнес гимназия „Евростандарт” предлага специализирано обучение по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн”. Всички млади хора, които искат да научат тънкостите и да се реализират успешно в сферата на дизайна, могат да кандидатстват след 7 клас.

Учениците изучават интензивно английски език в 8 клас, а от 9 клас започва подготовка по специалните учебни предмети, с водещи преподаватели и специалисти в областта на графичния дизайн и компютърните технологии. Същевременно, с профилираната подготовка по тези предмети, учениците на бизнес гимназията ще бъдат обучавани как сами да презентират своите продукти и да ги реализират на пазара.

В 11 и 12 клас всички ученици имат възможността да практикуват в едни от най – успешните медии и рекламни агенции, дизайнерски фирми и да вземат ноу хауто на водещите специалисти в тази сфера.

Уникалната възможност да изучавате „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в Бизнес гимназия „Евростандарт” ще даде шанса да младите хора да са едни от първите, които ще се обучават от утвърдени специалисти в висококачествена учебна среда, по най – модерните методи в областта на теорията и практиката на дизайна.

 

1. Професия 213070 Графичен дизайнер

Специалност 2130701 Графичен дизайн

Специални учебни предмети, изучавани като теория и практника:

 • История на изкуството;
 • Перспектива;
 • Графичен и WEB дизайн;
 • Пластична анатомия;
 • Графични техники и оформление на печатни издания;
 • Рисуване;
 • Живопис;
 • Скулптура;
 • Визуални изкуства

 

2. Професия 213060 Компютърен график

Специалност 2130601 Компютърна графика

Специални учебни предмети, изучавани като теория и практника:

 • История на изкуството;
 • Композиция;
 • Компютърна графика и мултимедия;
 • Графичен дизайн и реклама;
 • Рисунка, типаж, анимация;
 • Живопис;
 • Скулптура;
 • Визуални изкуства;
 • Графични техники и оформление на печатни изданияEurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio