За Вас кандидат – гимназисти 20 стипендии в бизнес гимназия Евростандарт

Новини - За  Вас кандидат – гимназисти  20 стипендии

По случай 15 годишния си юбилей Бизнес гимназия Евростандарт  обявява конкурс за стипендии на ученици, завършили  7.   клас.

За учебната 2011 / 2012г.  са предвидени 20 стипендии, както следва:

  • две пълни стипендии, покриващи 100% таксата за обучение
  • две стипендии,  покриващи 50%  от таксата за обучение
  • пет стипендии,  покриващи 30% от таксата за обучение
  • единадесет стипендии, покриващи 20% от таксата за обучение


Желаещите да се  включат в конкурса ще преминат  специализиран  трейнинг, организиран от Бизнес гимназия  Евростандарт, ВУЗФ и Дарби Колидж. На кандидатите ще се даде  възможност да се подготвят за основните критерии при подбора: академична задълбоченост, презентационни умения, креативнист, лидерски умения и работа в екип.

Срок за кандидатстване: 19.08.2011г.
Провеждане на конкурса - 22-23.08. 2011 г.


телефони за връзка:
02/ 931 00 34;   0878 670 738;  0888 445 007
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio