20 стипендии в бизнес гимназия Евростандарт

За Вас кандидат - гимназисти 20 стипендии в бизнес гимназия Евростандарт

По случай 15 годишния си юбилей Бизнес гимназия Евростандарт обявява конкурс за стипендии на ученици, завършили 7. клас

Можете да избирате между специалностите:

  • Банково дело
  • Икономика и мениджмънт
  • Графичен дизайн
  • Компютърна графика

За учебната 2011 / 2012г. са предвидени 20 стипендии, както следва:

  • две пълни стипендии, покриващи 100% таксата за обучение
  • две стипендии, покриващи 50% от таксата за обучение
  • пет стипендии, покриващи 30% от таксата за обучение
  • единадесет стипендии, покриващи 20% от таксата за обучение

Желаещите да се включат в конкурса ще преминат специализиран трейнинг, организиран от Бизнес гимназия Евростандарт, ВУЗФ и Дарби Колидж. На кандидатите ще се даде възможност да се подготвят за основните критерии при подбора: академична задълбоченост, презентационни умения, креативнист, лидерски умения и работа в екип.

Английска бизнес гимназия и колеж Евростандарт се гордее със своята 15 годишна история по пътя си за утвърждаване на европейски стандарт в българското образование. От лятото на 2010 г. Евростандарт е част от семейството на Българо-английския образователен консорциум, заедно с Дарби Колидж и ВУЗФ.

Учениците на гимназията получават сериозна езикова подготовка и овладяват знания и професионални умения по специалностите: „Икономика и мениджмънт" и „Банково дело".

От новата учебна 2011/2012 одина Бизнес гимназия Евростандарт предлага и специализирана подготовка по специалностите „Компютърна графика" и „Графичен дизайн", като в последните две години от курса на обучение са предвидени учебни практики в едни от най-успешните медии, рекламни агенции и дизайнерски фирми.

Партньорството на училището с Дарби Колидж дава възможност на желаещите да се обучават и да положат изпити по международно признатите английски програми за средно образование - IGCSE и A Level, както и да се подготвят за най-популярните сертификати за ниво на английски език - IELTS и TOEFL.

Срок за кандидатстване: 18.07.2011г.

телефони за връзка:
02/ 931 00 34; 0878 670 738; 0888 445 007
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio