Ден на Програма „Учене през целия живот”

 -

На 26.11.2010 г. се проведе информационен ден на Програма „Учене през целия живот”, на който присъства и представител на „Евростандарт”. Презентирани бяха секторните програми „Коменски”, „Грюндвиг” и „Леонардо да Винчи”.

Уточнени бяха детайли относно подаването на предложения и управлението на проектите.

Екипът на „Евростандарт” има богат опит в работата по тези програми – 3 успешно приключени проекта по „Леонардо да Винчи” и 5 по „Коменски”.

От началото на тази учебна година стартира и нов проект по „Коменски” с партньор Колеж по дизайн в Дания.

Заедно с датските ученици ще търсим оригинални решения на стремежа ни за красива и чиста Европа.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio