Участие в международна конференция

 -

 

На 26.11.2010г., в хотел „Анел” нашето училище взе участие в международна конференция, организирана от Комисия за защита от дискриминация по повод официалното представяне на Електронен тест за толерантност, разработен в рамките на съвместен проект с участието на екипи от четири европейски държави - България, Испания, Португалия и Холандия.

Участие взеха учениците от ХІ клас: Филип, Савина, Никол, Мария, Мелиса, Калина и РозМари.

На конференцията бяха презентирани четирите национални теста и общата английска версия, както и резултатите и впечатленията от проведените младежки срещи в четирите държави.

Участниците от „Евростандарт” в проведената конференция подкрепят инициативата за популяризиране на Електронния тест за толерантност и приканват всички свои съученици да се подложат на него.

Нека увеличим дела на младите хора, които проявяват не само търпимост към различието, но и заявяват своята активна гражданска позиция за борба срещу дискриминацията!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio