10-ти международен проект за „Евростандарт” и възможност за провеждане на практика в Дания

 -

 

И през учебната 2011/2012 година продължава работата по десетия международен проект на тема „Заедно за красива и чиста Европа” с партньор Колеж по дизайн – гр. Хьойер, Дания.

През изминалата учебна година започнахме работа по него с много ентусиазъм. Децата подготвиха презентации, направиха снимки за фотоконкурса „Магията на родната природа”, разработиха вариант за сайт на проекта, ушиха костюми от отпадъчни материали.

Най-вълнуващата част от работата по проекта бе посещението на 20 ученици при датските си връстници. Две седмици живяха заедно, пътуваха, за да опознаят природни и културни забележителности, научаваха интересни неща за бита и традициите на Дания, участваха в сафари за стриди, правиха хвърчила, дискутираха различни аспекти на проблема за опазване на околната среда и не на последно място – усъвършенстваха уменията си за комуникация на английски език, създавайки нови приятелства.

През 2012 г. „Евростандарт” очаква с нетърпение датските си партньори, за да ги запознае с българската природа, култура и традиции. Очаква ни организация по заключителната международна конференция „За красива и честа Европа”.

Сътрудничеството по проекта ще продължи и след неговото финализиране. За учениците от нашето училище, които ще се обучават по новите специалности „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” ще бъде ползотворно провеждането на практика в модерните специализирани ателиета на датския колеж.

 -
 -
 -
 -
 -
 -Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio