Изпити

Септемврийска поправителна сесия

 

Учебна дисциплина

дата

час

1.

Пазарна икономика 19.09.2011 г.

10.00 ч.

2.

Основи на счетоводството 12.09.2011 г.

14.30 ч.

3.

Счетоводство на фирмата 01.09.2011 г.

10.00 ч.

4.

Счетоводство на едноличния търговец 01.09.2011 г.

10.00 ч.

5.

Банково счетоводство 01.09.2011 г.

12.00 ч.

6.

Бюджетно счетоводство 01.09.2011 г.

13.30 ч.

7.

Компютърно счетоводство 01.09.2011 г.

14.30 ч.

8.

Финансово-счетоводен анализ 01.09.2011 г.

16.00 ч.

9.

Основи на правото 12.09.2011 г.

14.30 ч.

10.

Фирмено право 07.09.2011 г.

12.00 ч.

11.

Международен бизнес 02.09.2011 г.

13.00 ч.

12.

Мениджмънт на фирмата 01.09.2011 г.

14.30 ч.

13.

Икономика и организация на фирмата 13.09.2011 г.

14.30 ч.

14.

ЗИП - Проектен мениджмънт 02.09.2011 г.

10.00 ч.

15.

ЗИП - Управление на човешките ресурси 02.09.2011 г.

10.30 ч.

16.

ЗИП - Компютърна обработка на документи за митническа дейност 02.09.2011 г.

12.00 ч.

17.

Компютърни офис-системи

02.09.2011 г.

14.30 ч.

18.

Текстообработка на латиница и кирилица 20.09.2011 г.

16.00 ч.

19.

Маркетинг 16.09.2011 г.

10.00 ч.

20.

Предприемачество 16.09.2011 г.

12.00 ч.

21.

Международни плащания 02.09.2011 г.

12.00 ч.

22.

Технология на митическата дейност 02.09.2011 г.

10.00 ч.

23.

Стокознание 07.09.2011 г.

10.00 ч.

24.

Бизнес комуникации 19.09.2011 г.

12.00 ч.

25.

Статистика 20.09.2011 г.

12.00 ч.

26.

Английски език 20.09.2011 г.

14.30 ч.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio