държавни изпити по теория и практика

Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността – юнска изпитна сесия 2012/2013 учебна година

 Степен на ПК

Специалност

Теория на професията и специалността

Практика на професията и специалността

трета

1. Митническа и данъчна администрация

2. Банково дело

3. Оперативно счетоводство

10.06.2013 г.

8:00 ч.

14.06.2013 г.

15:00 ч.

четвърта

Предприемачество и мениджмънт в туризма

10.06.2013 г.

8:00 ч.

14.06.2013 г.

15:00 ч.

Срок за подаване заявленията за допускане до държавни изпити по теория и практика на професията и специалността

 

 

до 14.05.2013 г.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio