график учебни занятия

ГР А Ф И К за консултативните занятия за І семестър на

2012/2013 уч. год. 

І курс всички специалности

Учебна

Дисциплина

Лекции

Изпит

Преподавател

1. Пазарна икономика

11-12.10.2012г. -14.30ч

30.10.2012г.-11.30ч.

Красимира Толина

2. Икономика и организация на фирмата

15-16.10.012г.-9.00ч.

30.10.2012г.-13.00ч

Красимира Толина

3. Бизнес комуникации

30-31.10.2012г.-14.30ч.

20.11.2012г.-11.00ч.

Д-р Е. Петрова

4. Основи на счетоводството

20,21,22,23 ноември 2012г.-от 14.30ч.

13.12.2012г.-12.30ч 

Д-р Богдана Джорджева

5. Английски език

11 декември 2012г.-12.15ч до15.00ч.

12 декември 2012г.-

9.30ч. до 14.00ч.

13 декември 2012г. –

9.00-12.00ч.

 

Ирена Огнянова


ІI курс всички специалности

Учебна

Дисциплина

Лекции

Изпит

Преподавател

1. Финансов, данъчен и митнически контрол

15,16.10.2012г.-14.00ч

30.10.2012г.-12.30ч. 

Доц.д-р Теменужка Халачева 

2. Фирмено счетоводство и счетовводство на ЕТ

30,31.10;1и2.11 2012г.-14.00ч.

21.11.2012г.-14.00ч. 

Д-р Богдана Джорджева

3. Международен бизнес и международни плащания

 

19,20,21.11.2012г.-9.30ч.

10.12 2011г.-12.30ч.

Доц.д-р Теменужка Халачева 

4. Пари, банки, парична политика

10,11.12.2012г.-14.00ч.

 

Доц.д-р Теменужка Халачева 

ІI курс – Митническа и данъчна администрация

Учебна Дисциплина

Лекции

Изпит

Преподавател

1. Стокознание

19,23.10.2012г.-9.30ч.

31.10…2012г.-12.30ч.

Доц.д-р Теменужка

Халачева 

ІI курс – банково дело

Учебна Дисциплина

Лекции

Изпит

Преподавател

1. Борси и борсови операции

22.10.2012г.-9.30ч.

11.12.2012г.-13.00ч.

Доц.д-р Теменужка

Халачева 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio