ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Новини - ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

Уважаеми ученици и колежани,

припомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за явяване на държавни изпити по теория и практика на професията – септемврийска сесия на 2010/2011 учебна година е 07 септември 2011 г.

До тази дата всички, които са придобили право да се явят и желаят на държавните изпити по теория и/или практика на професията и специалността е необходимо да се явят лично в учебен отдел за попълване на заявление по образец.

Датите за провеждането на изпитите са както следва:

 

  1. 12.09.2011 г. - 08:00 ч. – държавен изпит по теория за придобиване на ІІІ и ІV степен на професионална квалификация
  2. 20.09.2011 г. – 15:00 ч. –държавен изпит по практика за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по специалността “Икономика и мениджмънт” (гимназиална степен)
  3. 20.09.2011 г. - 15.00 ч. - държавен изпит по практика за придобиване на ІІІ и ІV степен на професионална квалификация по всички останали специалности за обучение след средно образование.

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio