СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

за II-ви учебен срок - 2013/2014 година

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

понеделник

1

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

2.

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

3

 

География и икономика

Счетоводство на фирмата

4

 

Български език и литература

Счетоводство на фирмата

5

 

Български език и литература

Счетоводство на фирмата – уч.пр.

6

 

Математика

Счетоводство на фирмата – уч.пр.

7

 

Математика

Учебно-тренировъчна фирма – уч. практика

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

вторник

1

 

-

Испански език - ЗИП

2

 

Физика и астрономия

Испански език - ЗИП

3

 

шах

4

 

Английски език

Български език и литература

5

 

Английски език

Български език и литература

6

 

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

7

 

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература - ЗИП

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

сряда

1

 

-

Бизнес комуникации

2

 

Час на класа

Бизнес комуникации

3

 

Английски език

Основи на правото

4

 

Английски език

Основи на правото

5

 

Английски език

Математика

6

 

Информационни технологии

Математика

7

 

Математика

Компютърни офис системи

 

 

ФВС – 2 ч.

ФВС – 2ч.

 

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

четвъртък

1

 

Английски език

-

2

 

Английски език

Бизнес английски език

3

 

Английски език

Бизнес английски език

4

 

Български език и литература

Финансов и данъчен контрол

5

 

Български език и литература

Финансов и данъчен контрол

6

 

История и цивилизация

Учебно-тренировъчна фирма – уч. практика

7

 

Английски език

Философия

 

 

 

 

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

петък

1

 

Английски език

История и цивилизация

2

 

Английски език

История и цивилизация

3

 

Английски език

Бизнес английски език

4

 

Английски език

Английски език

5

 

Биология

Английски език

6

 

Биология

Английски език

7

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

 

8

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

                                                                                          

* Часовете по физическо възпитание и спорт в рамките на 2 часа седмично (съгласно действащите училищни учебни планове) ще се провеждат във физкултурния салон на 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София, поради липса на собствена база в ден четвъртък за всеки от класовете.

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

понеделник

1

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

2.

 

Графичен дизайн – курс по проект – компютърен кабинет

3

 

География и икономика

Счетоводство на фирмата

4

 

Български език и литература

Счетоводство на фирмата

5

 

Български език и литература

Счетоводство на фирмата – уч.пр.

6

 

Математика

Счетоводство на фирмата – уч.пр.

7

 

Математика

Учебно-тренировъчна фирма – уч. практика

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

вторник

1

 

-

Испански език - ЗИП

2

 

Физика и астрономия

Испански език - ЗИП

3

 

шах

4

 

Английски език

Български език и литература

5

 

Английски език

Български език и литература

6

 

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

7

 

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература - ЗИП

ден

час

VІІІа клас

XІа клас

сряда

1

 

-

Бизнес комуникации

2

 

Час на класа

Бизнес комуникации

3

 

Английски език

Основи на правото

4

 

Английски език

Основи на правото

5

 

Английски език

Математика

6

 

Информационни технологии

Математика

7

 

Математика

Компютърни офис системи

 

 

ФВС – 2 ч.

ФВС – 2ч.