КОНСУЛТАЦИИ

 ЧАСТНО  ПРОФЕСИОНАЛНО  БИЗНЕС  УЧИЛИЩЕ  „ЕВРОСТАНДАРТ”

Лиценз: Заповед № РД-14-40/1996г. на МОН, допълнена и разширена през 1997г.,1998г., 2003г., 2004 г., 2008г. и 2012 г.

Централен офис: София 1000
пл. „Света Неделя” № 4
GSM: 0878/ 670 753; 0878/ 670 738

Учебна сграда: София 1000
пл. „Света Неделя” № 4
GSM: 0878/ 670 753; 0878/ 670 738

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ

през ІI-ри учебен срок на 2013/2014 учебна година

ден

час

предмет

преподавател

1.

вторник

11:00 ч. – 14:40 ч.

Български език и литература

Ваня Георгиева

2.

четвъртък

петък

08:30 ч. – 13:50 ч.

Английски език

Маргарита Папазова

3.

четвъртък

петък

09:20 ч. – 12:05 ч.

Английски език

Радина Даскалова

4.

вторник

08:30 ч. – 10:30ч .

Испански език

Даниела Николова

5.

понеделник

сряда

12:00 ч. – 14:40ч .

Математика

Таня Илиева

6.

сряда

13:05 ч. – 14:40 ч.

Компютърни офис системи

Информационни технологии

Магдалена Калайджиева

7.

четвъртък

13:05 ч. – 14:40 ч.

История и цивилизация

Философия

Александър Стамболийски

8.

петък

08:30 ч. – 10:30 ч

Свят и личност

Георги Радев

9.

понеделник

 

10:00 ч. – 11:30 ч.

География и икономика

Петрана Цветанова

10.

сряда

13:00 ч. – 14:40 ч.

Химия

Маргарита Тонева

11

петък

12:00 ч. – 13:05 ч.

Биология

Маргарита Тонева

12.

понеделник - петък

09:30 ч. –

16:00 ч.

Физика и астрономия

Севдалина Иванова

13

понеделник

10:00 ч. – 14:40 ч.

Счетоводство на фирмата

д-р Богдана Джорджева

14.

сряда

10:00 ч. – 12:30 ч

Основи на правото

Васил Танков

15.

четвъртък

11:00 ч. – 14:40 ч.

Финанси

УТФ

Дина Костова

16.

сряда

08:30 ч. -

10:30 ч.

Бизнес комуникации

Наташа Тодорова

           
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio