ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 Г.

СЕСИЯ: МАЙ – ЮНИ 2014 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище

10.03.2014 г. – 21.03.2014 г.

Допускане до ДЗИ

до 20.05.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища, сгради и зали

до 20.05.2014 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 20.05.2014 г.

Изпит по Български език и литература

21 май 2014 г.

начало 08:00 ч.

Втори ДЗИ

23 май 2014 г.

начало 08:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика

в периода 27.05.2014 г. – 05.06.2014г.

Оценяване на изпитните работи

23.05.2014 г. – 06.06.2014 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 09.06.2014 г.

СЕСИЯ: АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище

07.07.2014 г. – 18.07.2014 г.

Допускане до ДЗИ

до 26.08.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища, сгради и зали

до 26.08.2014 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 26.08.2014 г.

Изпит по Български език и литература

28 август 2014 г.

начало 08:00 ч.

Втори ДЗИ

29 август 2014 г.

начало 08:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика

в периода 01.09.2014 г. – 05.09.2014 г.

Оценяване на изпитните работи

30.08.2014 г. – 07.09.2014 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 12.09.2014 г.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio