ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014г.

 

Сесия  юни-юли 2014 г.

Подаване на заявления за допускане до ДИ за степен на професионална квалификация

09.05.2014 г.

ДИ по теория на професията и специалността

09.06.2014 г.

ДИ по практика на професията и специалността

04.06.2014 г.

Сесия  септември 2014 г.

Подаване на заявления за допускане до ДИ за степен на професионална квалификация

03.09.2014 г.

ДИ по теория на професията и специалността

10.09.2014 г.

ДИ по практика на професията и специалността

05.09.2014 г.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio