Родителска среща – 01.12.2011 г.

 -

Уважаеми родители,
Във връзка с предстоящи класни работи и успеваемост на учениците на 01.12.2011 г. (четвъртък) от 17:30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове на „Евростандарт”, както следва:

 

- за VІІІа клас с класен ръководител г-жа Маргарита Папазова – зала № 4;

- за ІХа клас с класен ръководител г-жа Ваня Георгиева – зала № 6;

- за ХІа клас с класен ръководител г-жа Таня Илиева – зала № 5;

- за ХІІа клас с класен ръководител г-жа Ирена Огнянова – зала № 7.

Присъствието на всички родители е наложително.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio