Посещение на Физическия факултет на Софийския университет

 -

 

На 1.12.2011 година учениците от 8 и 9 клас на ЧПБУ „ЕВРОСТАНДАРТ”, които са и едни от най-активните членове на Клуб „Метеор” посетиха Физически факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”.

По време на посещението си те наблюдаваха специално подготвени физични демонстрации и опити в лабораториите „Физичен училищен експеримент”, „Лаборатория по елипсометрия” и „Лаборатория по оптичена и лазарна спектрометрия”.

Непосредствено с наблюдаваните демонстрации с учениците се проведе и дискусия с асистентите във всяка една от лабораториите. Учениците показаха много добри познания по изучавания материал в часовете по физика и астрономия.

 -
 -Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio