Безплатни обучения с ваучери за безработни лица по специалност „Малък и среден бизнес” – начало 20.02.2012г.

 -

Частно професионално бизнес училище „Евростандарт”, като лицензиран доставчик на професионално обучение организира в учебната си база  в София, ул. „Кирил и Методий” 148 приемането на документите на одобрените от Дирекция „Бюро по труда“ кандидати за професионално обучение с ваучери за провеждане на професионално обучение по част от професията по специалността  „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”  за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения.


Право на обучение имат безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.


За повече информация: тел. 931 00 34, 0878 670 738, 0878 670 753
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio