ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ “ЧАСТНИ УЧИЛИЩА 2012”

 -

Българската асоциация на частните училища организира първото в България ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ”Частни училища 2012 “, което ще бъде позиционирано на интернет адрес: www.bachu-virtual.com и ще се проведе на 21, 22 и 23 март 2012 г. с повторение  на 3, 4 и 5 септември 2012 г. На посочените дати посетителите могат да установяват онлайн скайп контакти с участниците в изложението – частни училища и детски градини.

БАЧУ пое отговорността първа да предложи на българската общественост един нов, модерен начин на представяне на частните детски градини, училища и гимназии в отговор на съвременните тенденции за достигане до младите хора и техните родители чрез интернет. Безспорно е, че това е мястото, където те осъществяват виртуални срещи, социални контакти, общуват, четат, гледат телевизия, слушат музика и се забавляват.

Виртуалното изложение е алтернатива на традиционните изложения за образование, които в последните години позагубиха своята ефективност. То е възможност за активен контакт между всички заинтересовани страни – училище, родители, ученици, партньорски институции от всички сфери на обществения живот и бизнеса.

Надяваме се да посетите изложението и да ни помогнете то да стигне до повече потребители, бъдещи участници и всички, които се интересуват от това българското образование да се развива успешно. Инициативата е целогодишна и е една от организираните прояви по случай 15- годишнината от създаването на Българската асоциация на частните училища.

Виртуалното изложение е отворено за нови участници, идеи, прояви и всичко, което може да доведе до повече прозрачност, популяризиране на добри образователни практики и прогрес на българското училищно образование.

За контакти: тел. 02/ 980 62 25; GSM: 0888 77 94 25; е-mail: info@bachu-bg.com

 

 

Милка Славчева

/Председател на БАЧУ/
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio