БАЧУ

За родители - БАЧУ

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

В ЧПБУ „ЕВРОСТАНДАРТ”

 

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Най-после дълго чаканият в последните години проект на нов закон за предучилищно и училищно образование е в публичното пространство за обществено обсъждане на сайта на МОМН http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-02-14_proektozakon.html. Проектозаконът ще бъде на сайта до 29.02.2012 г., след което ще бъде внесен за обсъждане в Министерски съвет, а след това и в Народното събрание.

Българската асоциация на частните училища в продължение на 15 години води и продължава да води упорита и последователна борба за законово уреждане на принципа „Парите следват ученика”, което да гарантира получаването на държавна субсидия за образование и от децата и учениците в частните детски градини и училища. Факт е, че успяхме да извоюваме вписването на тези текстове в проекта на новия закон. За да станат обаче те факт, следва да преодолеем още много противопоставяния и съпротива на някои среди, организации и институции.

Обръщаме се към вас с призив да активизирате вашата позиция.

Моля, използвайте всички свои канали за информация в медии, участие във форуми, лични контакти, разговори, дискусии и други в защита на вашите и на децата ви права на тази издръжка. Необходимо е да докажем на управляващите, че част от обществото е готова на тази стъпка и я подкрепя, въпреки че има и противоположни мнения, отразени в медиите.

Очакваме конкретни предложения по този въпрос на имейла на училището.

Апелираме за вашата бърза и активна намеса в името на по-доброто бъдеще на нашите деца!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio