Родителска среща – 28.02.2012 г.

Новини - Родителска среща – 28.02.2012 г.

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с отчитане резултатите от приключване на първи и стартиране на втори учебен срок на 28.02.2012 г. (вторник) от 17:30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове на „Евростандарт”, както следва:

- за VІІІа клас с класен ръководител г-жа Маргарита Папазова – зала № 4;

- за ІХа клас с класен ръководител г-жа Ваня Георгиева – зала № 6;

- за ХІа клас с класен ръководител г-жа Таня Илиева – зала № 5;

- за ХІІа клас с класен ръководител г-жа Ирена Огнянова – зала № 7.

Присъствието на всички родители е наложително!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio