Стажове в Колежа

СТАЖОВЕ В КОЛЕЖА

Осигуряването на възможности за провеждане на производствени практики в реална работна среда води до повишаване качеството на професионалната подготовка. Стажантите формират умения, които им помагат да се реализират на пазара на труда. Главната цел е натрупване на практически умения и създаване на възможност за успешна трудова реализация.

Стажовете са едномесечни и се провеждат след края на учебната година. Водят се преговори с водещи финансови институции и банки за осигуряване на места за провеждане на стажове на колежани от „Евростандарт”.

Повече информация може да се получи от директора на Бизнес училище и колеж “ЕВРОСТАНДАРТ” г-жа Севдалина Иванова
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio