Нови възможности за стажантски практики

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖАНТСКИ ПРАКТИКИ

За учениците и колежаните в „ЕВРОСТАНДАРТ” са разкрити нови възможности за стажантски практики. Водещата международна спедиторска фирма „М & М ер карго сървис” България подписа споразумение с колеж „ЕВРОСТАНДАРТ” за провеждане на практика в офисите на фирмата. От началото на м.октомври 2008 г. ежемесечно ще се осигуряват от 2 до 4 работни места за производствена практика с продължителност 4 седмици, където колежани от специалностите „Митническа и данъчна администрация”, „Счетоводна отчетност” и „Бизнес администрация” ще имат възможността да практикуват в реална работна среда.
Главната цел е натрупване на практически умения и създаване на възможност за успешна трудова реализация в звената на спедиторската фирма.
По споразумение подписано с ръководството на хотел DEDEMAN – Princess - София от месец април вече имаме колежани, провеждащи производствената си практика в хотела.
Това са:
- Йоана Стаменова Александрова – в отдел Счетоводен и
- Любов Младенова Стоянова – в ресторанта на хотела

Допълнителна информация и молби за провеждане на производствената практика може да получите в отдел УЧЕБЕН – стая 412
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio