СЕДЕМ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В БИЗНЕС КОЛЕЖ „ЕВРОСТАНДАРТ” В ОБЛАСТИТЕ: ИКОНОМИКА , ДИЗАЙН, ТУРИЗЪМ И ХОТЕЛИЕРСТВО

 -

Бизнес колеж „Евростандарт” дава възможност на всеки гражданин, завършил средно образование, независимо от възрастта си, да получи съвременна и съобразена  с изискванията на пазара на труда квалификация в областта на икономиката.   Само за две години придобивате легитимна правоспособност да упражнявате любимата си професия в областите:

ИКОНОМИКА - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Предприемачество и мениджмънт
 • Банково дело
 • Оперативно счетоводство
 • Митническа и данъчна администрация
 • Бизнес администрация
 • Бизнес-услуги

ДИЗАЙН - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Компютърна графика
 • Графичен дизайн

ТУРИЗЪМ - ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Организация  на туризма и свободното време
 • Организация на екскурзоводската дейност
 • Организация и управление на хотелиерството
 • Организация на аниматорската дейност

От учебната 2012/2013 година  ние даваме възможност успоредно със завършване на средното си образование учениците  от средните училища в страната да получат и професионална квалификация по актуалните икономически специалностти. Тези специалности вие можете да придобиете в самостоятелна форма на обучение в бизнес колеж „Евростандарт”.

Обучението се организира в рамките на две учебни години в самостоятелна   форма на обучение, включваща учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпитни сесии по график.

Ние предлагаме отлични програми по професии с европейска реализация и отлични условия, които ви помагат да разгърнете своя потенциал и да тръгнете към трудовата си кариера със самочувствието на истински професионалист!
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio