Английска бизнес гимназия "Евростандарт" организира за Вас курсове за бизнес секретарки

Английска бизнес гимназия

Курсът за бизнес – секретарки предлага комплекс от знания в три основни модула:

Компютърна грамотност :
Предлага се обучение по WIN XP, WORD, EXCEL, Internet. Занятията са с продължителност 60 учебни часа (40 мин), разпределени в рамките на четири работни седмици.

Компютърен машинопис и бизнес кореспонденция:
Предвидени са 50 учебни часа за компютърен машинопис и 10 - за делова кореспонденция в рамките на четири работни седмици.. Дават се необходимите знания за стандартно оформяне на различните видове бизнес документи и начина на работа с тях.

Английски език :
Предвидени са 120 уч. часа (40 мин), в рамките на десет работни седмици. По желание на курсиста /фирмата го препоръчва/ може да се включат два курса по 120 уч. часа.
Общата продължителност на курса е 230 учебни часа (40мин.) с продължителност 18 работни седмици. Ежедневната заетост е 3 астрономически часа. По желание на курсиста могат да се изучават два или три модула паралелно.

На завършилите курса се издава  удостоверение за професионално обучение.

Записванията  започват на 1 август 2012г.
Начало на обучението: 1 октомври  2012г. 


Място на обучението:София,  пл. Света Неделя №4
За информация: тел:, 0878670753, 0878 670 738
e-mail: eurostandart_96@abv.bg
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio