Английска бизнес гимназия „Евростандарт” организира за Вас подготвителни курсове за предстоящата матура

Английска бизнес гимназия „Евростандарт” организира за вас подготвителни курсове за предстоящата матура

Драги зрелостници,
Английска бизнес гимназия  „Евростандарт” организира за вас подготвителни  курсове за предстоящата матура.

 

Какво включват те?

 - подготовка по отделните предмети, съобразена с изпитната програма на МОНМ;

 - обучители, утвърдени професионалисти с доказан педагогически опит.

 - текущ контрол в процеса на обучението под формата на тестови изпитвания и пробни изпити.

 - ежемесечна информация за постиженията на курсистите.

 Курсовете се водят в групи от 8 ученици.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯТА
ОСНОВНИЯТ КУРС Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 84 УЧЕБНИ ЧАСА (28  ЗАНЯТИЯ ПО 3 УЧЕБНИ ЧАСА) ЗА ВСЕКИ ОТ ПРЕДМЕТИТЕ БЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,  МАТЕМАТИКА,  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Занятията започват от месец ОКТОМВРИ и се провеждат в съобразено с курсистите време.

Място на провеждане: Английска бизнес гимназия „Евростандарт”, пл. „Света Неделя №4

 

ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ

 

Учениците се записват с попълване на формуляр и внасяне на първата вноска. При записването учениците получават материали и разпределение за входния тест. Такса за подготовка за ДЗИ по един предмет -500 лева.

 

За информация: ТЕЛ:, 0878670753, 0878 670 738

 

E-mail:eurostandart_96@abv.bg
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio