Английска бизнес гимназия ''Евростандарт'' започва приема на ученици след 7клас за учебната 2013/2014 година

Английска бизнес гимназия ''Евростандарт'' започва приема на ученици след 7клас за учебната 2013/2014 година

ПРИЕМЪТ Е ЧРЕЗ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА. ФОРМАТЪТ НА ИЗПИТА Е ТЕСТ ПО ДВАТА ПРЕДМЕТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,
  • ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
  • БАНКОВО ДЕЛО

ТЕСТА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 180 МИН.

В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

• 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;

• 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.

Ръководството на училището дава възможност за явяване на повече дати за приемен изпит след 7 клас

  1. 9 февруари 2013 г. (събота) от 11 ч.
  2. 15 март  2013 г. от 9.00 ч. или 14.00 ч.
  3. 19 април 2013 г. от 9 или 14 ч.
  4. 17 май 2013 г. от 9 или 14 часа 

Поради наличие на свободни места продължава приема на ученици в 9,10, 11 и 12 клас за учебната 2013/2014 година.

 Заявка за участие в изпитите се подава на: eurostandart_96@abv.bg, тел. 9310034, 0878 670 753.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio