Гимназия „Евростандарт” обявява нови дати за приемни изпити за специалности от направления: „Икономика” и „Арт”

Гимназия „Евростандарт” обявява нови дати за приемни изпити за специалности от направления:  „Икономика” и „Арт”

19 април 2013 и 17 май 2013 са последните обявени дати за прием в Гимназия „Евростандарт”.  Изпитът е с продължителност 180 минути и включва 30 въпроса по математика и 30 въпроса по Български език и литература. След полагане на писмените изпити, кандидатите е необподимо да  се явят и на интервю  с директора на училището.

В  професионално направление „Икономика” могат да кандидатстват ученици след 7 и 8 клас, които имат добри резултати по математика и проявяват интерес към точните науки. Ако искате да сте бъдещите бизнес лидери, финансови и банкови мениджъри или отлични икономисти, можете да изберете межди двете специалности на училището – „Икономика и Мениджмънт” и „Банково дело”.

Професионално направление  „Икономика” дава възможност за  обучение в две основни специалности: "Икономика и мениджмънт" и „Банково дело”. Учениците, завършили тези специалности придобиват III степен на професионална квалификация. След завършване на училището, учениците могат да извършват управленски дейности, да извършват сложни бизнес анализи, познават микро- и макроикономическите процеси и да бъдат в състояние да адаптират дейно­стта си спрямо изискванията на бизнес средата, както и  да ръководят собствена фирми. Бизнес гимназия „Евростандарт” поддържа партньорски отношения с икономически университети, което дава възможност след завършването си, учениците да започнат висшето си образование директно от 2 година във висшето учебно заведение.

За по – креативните ученици, който обичат да изразяват себе си чрез рисуване или въображението им винаги работи на 100% са двете специалности от Арт профила на „Евростандарт”, именно „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”. За тези специалности можете да кандидатствате след 7 и 8 клас. Бъдете креативни и развийте своя потенциал.

Професионално направление „Аудио-визуални изкуства и  техники и производство на медийни продукти” предлага избор межди две особено атрактивни и популярни специалности:  „Графичен дизайн” и „Компютърна графика”. Отново, след завършване на средното си образование, учениците получават III степен на професионална квалификация. Завършилите „Графичен дизайн” могат да създават и обработват растерна и векторна графика, да рaботят със специализирани програми (PhotoShop и CorewDraw), да въздават компютърна анимация, да проектират и създават уебсайтове. Учениците, избрали „Компютърна графика”   придобиват изобразителна и визуална култура, както и специфични технически познания. Също така усвояват умения да проектират обекти в двумерно и тримерно виртуално пространство, да измислят и реализират оригинален дизайн за съвременни визуални мултимедийни проекти, презентации, видеоклипове и реклами.

Поради наличието на свободни места, освен след 7 клас, училището обявава прием и на ученици след 9,10 и 11. Повече информация за приемните изпити след 7 клас, както и за записване:  evrostandart@darbi.eu или тел. 02/ 931 00 34.

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio