ЗРЕЛОСТНИЦИ

ЗРЕЛОСТНИЦИ

Уважаеми зрелостници,

Английска бизнес гимназия  „Евростандарт” организира за вас подготвителни  курсове за предстоящата матура.

КАКВО ВКЛЮЧВАТ КУРСОВЕТЕ?

подготовка по отделните предмети, съобразена с изпитната програма на МОМН;

обучители, утвърдени професионалисти с доказан педагогически опит;

текущ контрол в процеса на обучението под формата на тестови изпитвания и пробни изпити;

ежемесечна информация за постиженията на курсистите.

Курсовете се водят в групи от 8 ученици.учебен предмет

брой занятия

брой уч.часове в занятие

общо часове

цена на курса

ден и час за провеждане на занятията

Български език и литература

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Английски език

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Математика

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

География и икономика

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Биология и здравно образование

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Химия и опазване на околната среда

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи