Компютърни умения

Текстообработване

СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ /ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ /

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТРИ – І СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 Операторът на компютър  осъществява оперативна дейност, свързана с въвеждането на текст или с обработката на текстове и документи в предприятия от всяко едно стопанско направление. С интензивното развитие на техниката и технологиите в последните години спецификата на тази дейност се разширява и обогатява с оглед отговаряне на изискванията за въвеждане и обработка на текст в среда на различни операционни системи и разнообразни програмни продукти за текстообработка и бази данни, при спазване на повече или по-малко стандартизирани принципи за обработка на текста, съхраняване на данните и разпечатване на документа.

В резултат на обучението  колежаните ще:

  • могат да работят свободно с текстообработващи програми - Microsoft Word
  • могат да работят свободно с електронни таблици - Microsoft Excel
  • могат да работят свободно с Бази Данни
  • могат да работят свободно Internet
  • могат да намират бързо информацията, от която се нуждаят
  • получат Сертификат за владеене на ключовата компетентност
  • преодолеят притеснението си и ще добият самочувствие 

ЧПК „ Евростандарт” притежава  модерно оборудван компютърен кабинет с инсталирани най-новите софтуерни пакети, което предоставя  на обучаемите възможност да се запознаят и да работят според най-високите стандарти в IT областта.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio