Прием след 7 клас

Прием след 7 клас

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Ученици се приемат след полагане на входящ тест или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас.

Приемът на ученици се осъществява на база:

Първи вариант

(чрез входящ тест)

Втори вариант

(чрез външно оценяване)

• оценка от входящия тест

• оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас

• оценките по Български език и литература и Математика (от първи учебен срок или годишна)

• годишните оценките по Български език и литература и Математика

• събеседване с директора на училището

• събеседване с директора на училището

 Изборът на вариант за прием е по желание на кандидата/родителите.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • молба (по образец);
 • анкетна карта (по образец);
 • ученически бележник (при кандидатстване преди края на учебната година);
 • документ с оценките от проведеното външно оценяване;
 • удостоверение за завършен седми клас.

При подаване на документите се провежда събеседване с кандидатите и техните родители.

Кандидатите и техните семейства могат да посетят училището, да се запознаят с учебните планове и програми, преподавателския състав и организацията на учебно-възпитателния процес.

ИЗПИТ

Съдържанието и формата на входящия тест изцяло съответства на знанията и уменията, придобити в обучението до VІІ клас и е съобразено с учебно-изпитните програми на МОМН за прием на ученици след завършен VІІ клас. 

ТЕСТА Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 180 МИН.

В ТЕСТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

 • 30 въпроса по математика , от които 28 с избираем отговор и 2 със свободен отговор – изисква се записване на кратко решение;
 • 30 въпроса по български език и литература с избираем отговор и трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст.
 • Двете части на теста се оценяват поотделно и резултатите се обявяват до една седмица след провеждане на изпита.

За желаещите допълнителна подготовка за теста се предвиждат предварителни консултации.

Информационните срещи с кандидатите и техните родители се провеждат в  училището, където се презентират възможностите за обучение в гимназията, изискванията на училището към учениците и приемната процедура.

Кандидатите и техните родители имат възможност да се срещнат с учители и настоящи ученици на гимназията.

ДАТИ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 • 27.04.2016 (понеделник) от 09:00 – 12:00 ч.
 • 15.05.2016 (петък) от 09:00 – 12:00 ч.
 • 26.06.2016 (петък) от 09:00 – 12:00 ч.
 • 21 юли 2016 (вторник) от 09:00 – 12:00 ч.
 • 7 август (петък) от 09:00 – 12:00 ч.

Изборът на дата и начален час на входящия тест е съобразно желанието на кандидата.

ЗАПИСВАНЕ

ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • медицинско свидетелство;
 • 3 броя снимки;
 • удостоверение за преместване;
 • договор за обучение;
 • декларация за спазване Правилника за дейността на училището;

СПЕЦИАЛНОСТИ

В гимназията се изучават следните специалности:

ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

* Специалност "Икономика и мениджмънт", професия "Икономист мениджър"

* Специалност "Банково дело", професия "Финансист"

Специалностите са с ІІІ степен на професионална квалификация.***

 АРТ НАПРАВЛЕНИЕ

* Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"

* Специалност "Компютърна графика", професия "Компютърен график"

 Специалностите са с ІІІ степен на професионална квалификация.***

***

1. Степените на професионална квалификация са във възходящ ред, като най-високата степен, по която учениците в професионалните гимназии могат да се обучават е ІІІ степен (най-ниската степен на професионална квалификация е първа).

2. Степента на професионална квалификация се определя в Националната квалификационна рамка на Република България

3. За всяка специалност по професия и направление, степента на професионална квалификация се определя в Списъка на професиите за професионално образование и обучение
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio