Прием след 7 клас

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Гимназията открива прием за учебната 2019/2020 в АРТ НАПРАВЛЕНИЕ  със специалности:

* Специалност "Графичен дизайн", професия "Графичен дизайнер"
* Специалност "Компютърна графика", професия "Компютърен график"

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ АРТ НАПРАВЛЕНИЕ
- Входящ изпит по рисуване
- ученически бележник от 6 и 7 клас
- свидетелство за завършено основно образование
- интервю с директора на училището.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
молба (по образец);
анкетна карта (по образец);
ученически бележник от 6 и 7 клас (при кандидатстване преди края на учебната година);
документ с оценките от проведеното външно оценяване;
свидетелство за завършено основно образование


За всички заинтересовани да участват в процедурата за прием на 22.02.2019г. ще има отворени врати за запознаване с училището а училището.

Изпит по рисуване : при подаване на документи ще бъдат предоставени и изискванията за изпита по рисуване и изпитна дата.

След окончателно класиране и необходимите документи за записване са:

медицинско свидетелство;
3 броя снимки;
удостоверение за преместване;
договор за обучение;
декларация за спазване Правилника за дейността на училището;

Ученици се приемат след полагане на входящ тест или признаване на оценките от проведеното външно оценяване в 7 клас.
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio