Прием и обучение

Бизнес колеж „Евростандарт” дава възможност за получаване на  съвременна и съобразена с изискванията на пазара на труда квалификация. Само за една или две години се придобива легитимна правоспособност за упражняване на актуална професия в следните сфери на социално- икономическия живот :

Икономически специалности:

Туристически специалности:

Специалности с Аудио-визуални изкуства:

Дава се възможност успоредно със завършване на средно образование учениците от средните училища в страната да получат и професионална квалификация в самостоятелна форма на обучение по актуалните специалности.

Форма на обучение – вечерна, задочна и съботно – неделна

Такса за обучение - 450 лв. на семестър (2– годишно обучение)
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio