Подготвителни курсове за кандидатстване след 7 клас и подготовка за матура през учебната 2014/2015г.

Курсове за кандидатстване след 7 клас и подготовка за матура за предстоящата учебна 2013-2014г.

Подготовката по Български език и литература и Математика е съобразена с изпитната програма на МОН.
☻ Осъществява се от утвърдени професионалисти с доказан педагогически опит.
☻ Курсовете се водят в групи от 6 до 8 ученици.
☻ Групите се определят след проверка на входното ниво.

брой занятия

брой уч.часове в занятие

общо часове

цена на курса

ден за занятия

час за провеждане на занятията

І. Български език и литература

36

3 ч.

108 ч.

550 лв.

събота и/или неделя

08:30 ч.- 10:45 ч. или 11:15 до 13:30 ч.

ІІ. Математика

36

3 ч.

108 ч.

550 лв.

събота и/или неделя

11:15 до 13:30 ч. или 08:30 ч.- 10:45 ч.

ОБЩО: Български език и литература и Математика

72

6 ч.

216 ч.

1 110 лв.

събота и/или неделя

08:30 ч.- 13:30 ч.

Английска бизнес гимназия  „Евростандарт” организира за вас подготвителни курсове за предстоящата матура.
КАКВО ВКЛЮЧВАТ КУРСОВЕТЕ?

● подготовка по отделните предмети, съобразена с изпитната програма на МОН;
● обучители, утвърдени професионалисти с доказан педагогически опит;
● текущ контрол в процеса на обучението под формата на тестови изпитвания и пробни изпити;
● ежемесечна информация за постиженията на курсистите.
Курсовете се водят в групи от 8 ученици.
Английска бизнес гимназия „Евростандарт”

учебен предмет

брой занятия

брой уч.часове в занятие

общо часове

цена на курса

ден и час за провеждане на занятията

Български език и литература

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Английски език

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Математика

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

География и икономика

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Биология и здравно образование

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи

Химия и опазване на околната среда

28

3 ч.

84 ч.

500 лв.

съобразно възможностите на сформираните групи


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯТА

Основният курс е с продължителност 84 учебни часа (28 занятия по 3 учебни часа) за всеки от предметите БЕЛ, Английски език, Математика, География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда.
Занятията започват от месец октомври и се провеждат в съобразено с курсистите време.

ЗАПИСВАНЕ И ТАКСИ

Учениците се записват с попълване на формуляр и внасяне на първата вноска. При записването учениците получават материали и разпределение за входния тест.
Такса за подготовка за ДЗИ по един предмет - 500 лева.

За информация: тел: 9311899, 9310034 , 0878670753, 0878 670 738
e-mail: eurostandart_96@abv.bg

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Английска бизнес гимназия „Евростандарт”
пл. „Света Неделя” №4 (над Happy)
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio