Краткосрочни курсове по компютърна грамотност, счетоводство, бизнес администрация и други

Краткосрочни курсове по компютърна грамотност, счетоводство, бизнес администрация и други

Модулите са двуседмични, стартират понеделник с начални часове 9:00, 11:00, 14:00, 16:00.
На завършилите съответния курс се издава удостоверение за професионално обучение.

Място на обучението: Английска бизнес гимназия "Евростандарт", София, пл. Света Неделя 4
За информация: тел: 0878/ 670 753; 0878/ 670 738; 02/ 931 00 34
e-mail: eurostandart_96@abv.bg

 

НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

 НАИМЕНОВАНИЕ

 70 часа

Цена-300 лв.

 ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS

10

40

 ТЕКСТООБРАБОТВАЩА ПРОГРАМА MICROSOFT WORD 2007/2010

20

80

 ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА MICROSOFT EXCEL 2007/2010

20

100

 КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ MS POWERPOINT

15

60

 INTERNET

5

20

 

 

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ - НАПРЕДНАЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

часове

Цена в лева

 MS ACCESS

20

120

 COREL DRAW

30

180

 QUARKXPRESS

20

120

PHOTOSHOP

30

180

ADOBE ILLUSTRATOR

30

180

 WEB-ДИЗАЙНПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НАWEB-САЙТОВЕ С DREAMWEAVER

30

180

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

40

240

AUTO CAD

40

240

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

 40 часа; Цена 190 лв.

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

10 часа

ТЕКСТООБРАБОТКА

10 часа

КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС

10 часа

 РАБОТА С ТАБЛЦИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

10 часа

 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН  БИЗНЕС

50 часа;  Цена: 225 лв.

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА МСБ

4 часа

УПРАВЛЕНИЕ НА МСБ-НАИ, НАП

12 часа

МАРКЕТИНГ

10 часа

СЧЕТОВОДСТВО

16 часа

БИЗНЕС ПЛАН

 8 часа

 

 

СЧЕТОВОДСТВО НА МСБ

60 часа; Цена:  270 лв.

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА МСБ

4 часа

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

16 часа

СЧЕТОВОДСТВО НА МСБ

28 часа

УПРАВЛЕНИЕ  НА МСБ-НОИ, НАП

12 часа

КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО

20ч; Цена: 100 ЛВ.

 
Eurostandart.org © 2011 All Rights Reserved. / дизайн: pmdstudio